kiemelünk az unalomból!
Szia! A fokk.hu egy oldal neked, ismerőseidnek és bármilyen közösségnek: képfeltöltés, blogolás, fórumozás, mindenki által írható programajánló, ismerősök követése - próbáld ki!
60000 tag nem tévedhet - és hogy miért? | Regisztrálj!

Wass Albert versei.... - Kultúra, művelődés

A téma a következő csoporthoz kapcsolódik: Barátság klub

üzenet oldalanként
#50 | 2016-10-20 15:02:43 | 51 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
Szeretem Wass Albert verseit. Köszönöm. Marika
#49 | 2014-03-23 18:16:49 | 82 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
FIAMMAL BESZÉLEK


Nem felhők azok édes fiam,

A jó Isten most nem küld felleget.

Virágok nyíltak odafenn az égen,

Azok virulnak szép hazánk felett.


Dehogy gyermekem, nincs ősz odakünn

Most van a legszebb tündér kikelet.

Tavasz borult a bús magyar világra,

Imádkozz szépen, tedd össze kezed.


Hogy miért sírok? Ne kérdezd kincsem,

Jól esik sírni, azért sír anyád.

Szól a rádió, figyeljél csak szépen,

Hallgasd Csíkország szabadságdalát.


Hol van Csíkország? Nézd csak fiacskám,

Ez itt a térkép, rajta szép hazánk.

Ezek itt hegyek, magyar hegyek újra,

Mert a jó Isten lenézett reánk.


Erdélyi bércek, sok karácsonyfával,

Zúgnak a szélben, az ég kapuján,

Síró sóhajtást, jaj, be sokat zúgtak!

De majd víg nótát zúgnak ezután!


Ez itt Csíkország, a térkép sarkában,

Ott harsog most a magyar trombita!

Hallod, hogy fujja egy katona bácsi?

Minden katonák legbátrabbika?


Jó nagyapád is az volt tizennégyben,

Magyar honvéd, a sapkáján virág,

És védte Erdélyt száz ellenség ellen,

Mikor ránk rontott az egész világ.


Hol van nagyapó? Meghalt, fiacskám...

Zúdult a gránát, mint a fergeteg,

Nekik nem volt már puskagolyójuk sem,

Meghalt mind és... Erdély elveszett.


Nem, nem örökre, kisfiam! Az égben

Meglátta azt a jó Isten szeme,

Hogy nagyapádék megdicsőült lelke

Erdély sorsába nem nyugszik bele.


Csaba hősei együtt mentek velük

Hadak útján az Úristen elé,

Feltörtek lentről is a jaj-fohászok,

Az ég is csaknem meghasadt belé!


Magyar imáknak végtelen nagy árja

Isten szívére végre rátalált,

És a jó Isten nem bírt tovább nézni

Ennyi könnyet és hasztalan halált.


Ítélt az Isten s megjutalmazott ?

Minden szenvedést, minden drága vért,

A jelt megadta és indult a honvéd,

Indult a honvéd, s Erdély visszatért!


Anyád szemében büszke könny ragyog most,

Könny, mit kicsalt egy sírhant hazatérte,

Szabad Erdélyért halt meg nagyapád,

Fiam, ha kell... halj meg Te is érte
A barátság borostyánkőbe zárt buborék
#48 | 2014-03-23 18:16:17 | 82 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
INTELEM


Percre se feledd, hogy testvéred

minden magyar, bárhol is éljen.

Összetartásban rejlik csak erő.

Más ember földjén nincs számodra hely.

Félvilágot is befuthatod,

más ember földjén testvértelen leszel,

s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot,

ha nemzetedről megfeledkezel!

Te bús magyar, kit száműzött hazád,

s idegen zsarnok lakja otthonod:

bús sorsodért ne vádold nemzeted,

kit úgy tűnik, Isten is elhagyott.

A látszat csal. Isten ma is a régi.

Te hagytad őt el, te s a többiek,

s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,

s a múlt hibáit le nem törlitek:

magyar földön nem lesz új

Magyarország,

Gaz és szemét nem terem nemzetet!

S a gyűlöletet nem mossa le semmi,

csak az összetartó igaz szeretet!
A barátság borostyánkőbe zárt buborék
#47 | 2014-02-23 16:47:52 | 83 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
Az Otthon-fa

Vén bükkfa volt, szíjas, kemény.
Úgy állt az Úristen előtt,
mint aki már sokat látott.
Sokat látott és belenőtt
viharba, télbe, küzdelembe
már évszázadokkal ezelőtt,
úgy állt az Úr színe előtt.

Valami nyugtalan viharkamasz
egy éjjelen
valahogy fél kézzel odakapott.
Az öreg jajdult egy nagyot,
megremegtek a fák és a hegyek.

Reggel, mikor vadászni mentem,
ott feküdt. Átléptem rajta.
S néhány nap múlva megjegyeztem,
hogy a fától még csak éppen
tízpercnyi gyaloglás hazáig.
Így lett otthon-fa a neve.
Forró nyárban, dermesztő télben
ha törzsét végre átléphettem,
jó meleg érzés ömlött szívemre
fárasztó gyaloglás után:
már csak tíz perc az út hazáig.

Az erdő testén borzongás fut át.

Isten, add, hogy bujdosásom
így végződjék egy szép napon:
roskadjak én is le az útra,
tettől, tudástól gazdagon,
maradjak ott nagy reményjelnek,
hogy bárki, aki haza vágyik
s átlép felettem gondtalan,
úgy mondja halkan, boldogan:
már csak tíz perc az út hazáig.

Wass Albert
A barátság borostyánkőbe zárt buborék
#46 | 2014-01-03 16:16:56 | 84 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
Újévi köszöntő

Kívánok hitet, kedvet,
szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességet, boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget, verseket, célt, igazságot,
daltól derűs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet.A barátság borostyánkőbe zárt buborék
#45 | 2013-12-22 17:17:18 | 85 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
Wass Albert:
Karácsonyi versek II.

II.

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!

Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyujt felénk,
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

Tagadjátok…? Restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek…?

Akkor bizony rútak vagytok,
szégenyek és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!

Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.

1946

A barátság borostyánkőbe zárt buborék
#44 | 2013-09-23 19:12:33 | 88 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
És nincsen csodálatosabb, mint egy olyan halk szavú tavaszi este. Akik olyankor, egy tisztáson megállnak, mélyen, mélyen bent a csalitos közt, azok tudják, hogy nem lehet soha igazuk azoknak, akik a békét csinálják. Mert a békét nem lehet csinálni. Az van, s azt csupán megtalálni lehet.

(Wass Albert)
"zerge üzemmód"
#43 | 2013-05-06 19:38:11 | 92 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
Tudod, kisfiam, a világon nagyon sok a csalán, a tövis, a gyom. Mert az emberek sokkal több rosszat cselekszenek, mint jót. És a csalán, a tövis meg a gyom a rossz cselekedetek nyoma ezen a földön. De láthatod, hogy pillangó is van azért. A sok kicsi pillangó a sok kis jóság hírét hordozza magával. És vannak aztán szép, nagy, tarka szárnyú pillangók: ezek a ritka, nagyon jó cselekedetek. Minél szebb és nagyobb jót teszel, annál szebb, nagyobb és színesebb pillangó száll föl a nyomában. (...) Nem baj, ha az emberektől nem kapsz érte hálát. Minden jótettedet egy pillangó viszi hírül.

Wass Albert
"zerge üzemmód"
#42 | 2013-03-28 02:56:11 | 93 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
Wass Albert - ElőhangVolt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének.
De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer apró
csillámló homok szemcséből és a homok szemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült,
mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének.
És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek
és azt mondták: majd a legelső szél összedönti.
És jött az első szél: és nem döntötte össze.
És jött a második szél: és az sem döntötte össze.
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze,
hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek,akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak és azt mondták: varázsló.
És egy napon berohantak az udvarára és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára
és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének.
És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem
megint sok-sok apró homok szemcséből és a homok szemcséket köddel kötötte össze.
"zerge üzemmód"
#41 | 2013-03-22 05:22:39 | 94 hónapja | Válasz erre | Zavaró tartalom jelentése
Félelmetes, milyen ereje van néha egy szónak. Sorsokat sodor és életeket dönt. Egyetlen szó, amit nem kellett volna kimondani.
"zerge üzemmód"